Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Портал превентивної освіти
ДИТЯЧИЙ ФОНД «ЗДОРОВ'Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»
Допоможи дітям теплим словом!
Департамент науки i освiти Харківської обласної державної адміністрації
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Звіт завідувача за 2013-2014 н.р.

 

Звіт завідувача

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла – садок) № 31 Харківської міської ради»

Токар Наталії Іванівни

перед колективом і громадськістю

за 2013 – 2014 навчальний рік

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, як керівник закладу, звітую про підсумки своєї діяльності за 2013-2014 навчальний рік.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляду та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

Впродовж  2013 – 2014 навчального року у дошкільному навчальному закладі працювало 6 груп, серед яких:                                                      

-  2 групи раннього віку, одна з яких із 10,5 годинним режимом роботи,

одна з 12- годинним режимом роботи;

- 4 групи дошкільного віку, дві з яких із 9 – годинним режимом роботи, дві з 12 – годинним режимом роботи.

Дошкільний заклад на протязі року відвідувало 121 дитина. В комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №31 Харківської міської ради» працювало 10 педагогів, з них:

 •  завідувач – 1 (освіта вища);
 •  вихователь - методист - 1 (освіта вища);
 •  практичний психолог – 1 (освіта вища);
 • вихователі з вищою освітою –6;
 •  музичний керівник – 1 (освіта середня спеціальна);

Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників:

1. „Спеціаліст вищої категорії ” – 1 (10 %);

2. „Спеціаліст І категорії ” – 1 (10 %);

3. „Спеціаліст ІІ категорії – 3 (30 %);

4. „Спеціаліст” – 5 (50 %)

5. Звання „Вихователь – методист” – 1 (10 %) 

6. Мають державні нагороди – 0 (00 %)

7. Підвищення тарифного розряду – 0 (00 %)

8. Не атестувалися – 3 (30 %).

Державна атестація відбувалася в 2011 році, на достатньому рівні.

У закладі створено предметно – розвиваюче середовище, умови, необхідні для якісного проведення навчально - виховного процесу за підтримки психологічної служби згідно вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт», ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, спортивних змагань, режимних процесів, медичного обслуговування та повноцінного харчування дітей.

У 2013 - 2014 навчальному році дошкільний заклад активно залучав родини своїх вихованців до співпраці.

Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

Протягом 2013 – 2014 навчального року педагогічний колектив  комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 31 Харківської міської ради» працював над створенням системи еколого – природознавчого напрямку роботи та єдиною методичною темою: «Модернизація змісту форм і методів навчання – основа забезпечення якості навчально – виховного процесу» та вирішенням таких річних завдань:

 1. Модернізація змісту, форм і методів навчання шляхом впровадження Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «ДИТИНА».
 2. Продовжувати роботу з розвитку фізичних якостей дітей шляхом впровадження в практику роботи інноваційних технологій.

3. Створити умови для подальшого мовленнєвого розвитку дитини відповідно до сучасних вимог та підходів, інноваційних технологій, методик виховання та навчання.

 

Рішення поставлених задач здійснювалося на підставі нормативних, законодавчих та інструктивних документів.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2013 - 2014 навчальний рік, колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних умов для досягнення дошкільником успішності.

Соціально-педагогічна компетентність педагогів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню таких форм методичної роботи як педагогічна рада, творча група, школа передового педагогічного досвіду, колективні перегляди, консультації, семінари, семінари-практикуми, тренінги тощо.

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). З 2013 року педагогічний колектив працював за Програмою «Дитина» та за Програмою розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт». Реалізація освітніх завдань за державною програмою здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації педагогічного процесу з використанням психолого – педагогічного проектування.

Головною метою методичної роботи було забезпечення доступу до перспективних освітніх технологій, сприяння максимальній самореалізації, розвитку творчого потенціалу педагогів закладу.

Так у 2013 - 2014 навчальному році курси підвищення кваліфікації при ХАНО пройшла вихователь Пазюк К.В.. За результатами атестаційної комісії їй було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Дієвою формою підвищення наукового та методичного рівня педагогів було відвідання ними районних методичних об’єднань.

Удосконаленню роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі сприяв конкурс-огляд груп до 2013-2014 навчального року. Так, відповідно до Положення про конкурс-огляд, переможцями його стали:

 • група старшого дошкільного віку № 5 (6-й рік життя) вихователь Плотникова Катерина Валеріївна, помічник вихователь Петриченко С.А. – І місце;
 • група середнього дошкільного віку № 4 (5 –й рік життя) вихователь Червякова Неля Олександрівна, помічник вихователя Захарова Наталія Іванівна, - ІІ місце;
 • група молодшого віку № 3 (4 – рік життя) Артюшенко Алевтина Вікторівна вихователь, помічник вихователя Чеканова Наталія Володимирівана – ІІІ місце.

Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував альтернативні методики та технології, а саме:

 • Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ) (всі педагоги);
 • Навчання складання творчих розповідей за картиною Т.А.Сидорчук; (педагоги дошкільних груп).
 • Складання описових розповідей за картками-схемами К.Крутій. (педагоги дошкільних груп);
 • Гімнастика пробудження за М.М. Єфіменко (педагоги всіх груп).

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від основних ліній розвитку Базового компоненту, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей.

В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які впроваджуються в практику.

Засобом здійснення методичної роботи з кадрами була передплата педагогічної преси та придбання новинок методичної літератури. Так у 2013 -2014 навчальному році було організовано підписку на журнали «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дитячий садок», «Психолог дошкілля», «Вихователь-методист». Книжкова полиця методичного кабінету поповнилася методичною літературою.

Враховуючи те, що педагогічний колектив поглиблено працював над проблемою створення умов для мовленнєвого розвитку дитини відповідно до сучасних вимог та підходів, інноваційних технологій, методик виховання та навчання було проведено 3 засідання семінару – практикуму «Мовленнєвий  розвиток дошкільника: особливості та умови», активними учасниками яких були: Артюшенко А.В., Плотникова К.В., Пікалова О.В.. Результатом роботи семінару-практикуму стали розроблені  методичні рекомендації для педагогів щодо мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.  

В листопаді 2013 року було проведено тематичне вивчення «Розвиток мовленнєвої компетенції дітей середнього дошкільного віку» гру (вихователі Червякова Н.О., Пікалова О.В.).

Дана проблема була розглянута на засіданні педагогічної ради «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку: сучасні підходи», за рішенням якої варто більше уваги приділити вивченню питання  розвитку образного мовлення, комунікативних здібностей, самостійної мовної творчості дошкільників.

Аналіз вивчення освітньо-виховного процесу засвідчив й те, що необхідно змінити підходи педагогів до організації занять. Тому питання організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників буде пріоритетним в новому навчальному році.

Протягом 2013 - 2014 року колектив дошкільного навчального закладу продовжував роботу зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання цих завдань, були сплановані та проведені різноманітні форми методичної роботи, зокрема: ігровий тренінг «Навчаємо оздоровчих технологій», педагогічний всеобуч  «Ростемо здоровими», питання стану організації фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі розглядалось на педагогічній раді.

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводив планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагував здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає стенди: „Зростаємо дужими”, листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, свята з участю батьків, піші переходи.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між завідувачем, лікарем, сестрою медичною старшою, вихователем-методистом щодо контролю за фізичним розвитком дітей.

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:

 • контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;
 • контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;
 • оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;
 • нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Організація навчально – виховної роботи з фізичного виховання здійснювалася згідно методичних рекомендацій щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному закладі та вимог програми  «Дитина».

Проаналізувавши стан роботи педагогічного колективу з фізичного виховання як засобу охорони життя і зміцнення здоров’я дітей, можна визначити позитивний досвід вихователя Плотникової К.В. та вихователя Червякової Н.

Також необхідно відзначити, що не всі вихователі дотримуються часу проведення прогулянок, ігнорують проведенням фізичних занять на свіжому повітрі. Мало використовують спортивний інвентар на прогулянках.

Значна увага протягом навчального року приділялася питанню валеологічного виховання та безпеки життєдіяльності вихованців. Робота в цьому напрямку здійснювалася згідно вимог Базового компоненту, програми «Дитина». Щоквартально приводилися Тижні безпеки дитини.

Вирішити питання психологічного комфорту дітей в дошкільному навчальному закладі допомагав практичний психолог Гарькавець О.М., яка проводила тренінги та психогімнастику для зменшення нервово-емоційного напруження у дітей та членів колективу, здійснювала профілактику та організовувала корекційну та розвиваючу роботу, спрямовану на гармонізацію розвитку дитини та взаємодії з оточуючим, розробляла рекомендації щодо роботи з конкретною дитиною; психологічні обстеження проводилися індивідуально, результати не розголошувалися. На кожну дитину заведено індивідуальну теку, де зберігаються всі результати діагностування та спостереження.

Узагальнюючи результати роботи, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає достатньому рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення роботи та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

На виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001, протягом 2013 – 2014 навчального року у дошкільному навчальному закладі дітьми здобувалася початкова правова освіта. Дітям надавалися початкові знання щодо норм поведінки, формувалися навички їх дотримання, виховувалася повага до батьків, вихователів, однолітків, людей похилого віку.

Відповідно до плану роботи з педагогічними працівниками проводилася науково – методична робота щодо формування правового світогляду дітей дошкільного віку: проблемний семінар з елементами методичного тренінгу «Роль педагогічного колективу в захисті прав і гідності дітей», проведено анкетування вихователів «Чи потрібні дитини права?», «Чи знаю я Конвенцію про права дитини?», практичним психологом Гарькавець Оксаною Миколаївною проведено консультацію для педагогів на тему «Організація та зміст профілактичної роботи по захисту дітей від жорстокого поводження дорослих», творчою групою презентовано напрацьовані методичні та дидактичні матеріали за проблемою з обґрунтуванням їх значення у роботі з дітьми, зібрано банк тематичних бесід, вправ та ігор на формування почуття власної гідності та самосвідомості дітей дошкільного віку.

Планування освітньо – виховної роботи з правового виховання та ознайомлення дітей з елементами правової культури було спрямовано на формування життєвої компетентності дошкільників через основні лінії розвитку Базового компоненту та проводилася за перспективним та по календарним плануванням для кожної вікової групи окремо, в якому відображалися заходи щодо правоосвітньої та правовиховної роботи на день, тиждень, місяць, рік. 

З метою забезпечення наступності у роботі дошкільного навчального закладу та Харківської спеціалізованої школи № 66 протягом 2013 – 2014 навчального року проводився обмін досвідом роботи між педагогічним колективом дошкільного навчального закладу № 31 та вчителями початкових класів.

Проведено семінарське заняття для вчителів першого класу та вихователів старших груп «Шляхи оптимізації взаємодії дошкільного навчального закладу та початкової школи», де педагоги ознайомилися з портретом дошкільника напередодні школи, обговорили проблеми адаптації шестирічок, загальні збори для батьків майбутніх першокласників «Без п’яти хвилин школяр», де батьки мали змогу дізнатися про фізичну, психічну та мотиваційну готовність дітей до навчання, познайомилися з вчителем та обговорили проблемні питання. Така форма роботи була доцільною та результативною.

Старші дошкільники разом з першокласниками брали участь у спільних святах, розвагах, виставках дитячої творчості. З метою мотивації та легкої адаптації дітей до шкільного навчання вихователь Плотникова К.В. організувала екскурсію дітей до школи, де майбутні першокласники мали змогу оглянути шкільні приміщення: класи, спортивну залу, їдальню, бібліотеку; поспілкувалися з директором школи, вчителями, школярами.

Аналізуючи кількість випускників, які навчатимуться у Харківській спеціалізованій школі № 66 у порівнянні з минулими роками збільшилося на 2,7%.

Адміністрацією закладу з 19.05. по 23.05. 2013 проводилося тематичне вивчення «Організація роботи з безпеки життєдіяльності в дошкільних групах». Метою перевірки вивчення результативності роботи педагогів щодо організації безпеки життєдіяльності дітей. Вивчення роботи педагогів щодо організації безпеки життєдіяльності дітей охоплювали такі питання:

а) системність планування роботи з дітьми з питань:

 • пожежної безпеки;
 • ознайомлення з правилами дорожнього руху;
 • ознайомлення з правилами безпечної поведінки вдома, на вулиці, на природі;
 • створення ситуацій для формування навичок безпечної поведінки;

б) безпечність предметно – розвивального  середовища групової кімнати;

в) рівень сформованості знань, умінь і навичок дітей з безпеки життєдіяльності;

г) ефективність співпраці вихователя та батьків з питань безпеки;

д) наявність сучасного дидактичного обладнання з питань безпеки.

Перевіркою встановлено, що педагоги приділяють велику увагу цьому питанню. Результати вивчення були узагальнені довідкою в якій надані методичні поради та рекомендації.

У дошкільному навчальному закладі щоквартально проводилися Тижні безпеки дитини в усіх вікових групах. Вихователями було охоплено усі розділи «Протипожежна безпека», «Емоційний комфорт», «Дитина і природа», «Дорожній рух», «Сам вдома». Організовано виставку дитячих малюнків «Бережи своє життя», проведено тематичні заняття, музичні заняття, розваги.

 • Питання охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму висвітлювалися на батьківських зборах, педагогічній раді,

Але слід відзначити, що необхідно осучаснити дидактичний матеріал, поповнити банк методичних розробок для організації навчальної та ігрової діяльності та залучати технічні засоби навчання з даного питання.

У 2013 – 2014 роках не було зафіксовано ні одного випадку дитячого травматизму.

Протягом 2013 – 2014 навчального року в дошкільному навчальному закладі значна увага приділялась харчуванню дітей. Вся робота з цього питання велася згідно законодавчих документів, які регламентують діяльність дошкільного навчального закладу, щодо організації харчування вихованців, а саме: Закон України «Про дошкільну освіту», «Про дитяче харчування», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», СанПін № 3231 – 85 від 20.03.1985 «Устройство и содержание детских дошкольных учреждений», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», вимог Інструкції з організації харчування, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, (зі змінами) затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165) та іншими правовими документами.

В результаті аналізу роботи закладу щодо організації харчування визначено за 2013 – 2014 навчальний рік визначено наступне:

 • на харчоблоці здійснюють харчування дітей два кухаря (5 розряду та 4 розряду) та один підсобний робітник, що повністю задовольняє потребу харчоблоку;
 • за результатами адміністративного контроль санітарний стан харчоблоку та групових приміщень задовільний.
 • харчоблок забезпечено технічним обладнанням (жарочна шафа, холодильне обладнання, електром’ясорубка.) Протягом року поновлювався кухонний посуд, миючі та дезінфікуючі засоби у наявності з запасом.
 • Харчуванням було забезпечено 121 дитину. Плата за харчування складала з січня 2014 року за один день 11 грн. (5.00 грн. - з батьківська плата, 6 грн. 00 коп. – бюджетне фінансування), 50% платаю за харчування 6 дітей з багатодітних сімей.
 • Раціональне харчування в дошкільному навчальному закладі передбачалося обов’язковим складанням меню. Примірне двотижневе меню складалося на зимово – весняний і літньо – осінній період року та погоджувалося з територіальним органом Державної санітарно – епідеміологічної служби України.
 • Протягом навчального року в дошкільний навчальний заклад для здійснення якісного питного режиму постачалася артезіанська вода «Шестаківська». Контроль за питним режимом здійснювався завідувачем та відповідальними за організацію питного режиму. Вода постачалася один раз на тиждень з супровідними документами.
 • Щомісячно аналізується стан харчування дітей в дошкільному закладі, це питання виноситься до порядку денного виробничих нарад, батьківських зборів та нарадах при завідувачу
 • Аналіз виконання грошових та натуральних норм харчування здійснюється щомісячно.
 • Показниками правильно організованого харчування в дошкільному навчальному закладі були показники здоров’я дітей. Поширень захворювань, у тому числі шлунково – кишкових незареєстровано.
 • В літній оздоровчий період витрати на харчування дітей було підвищено на 10% , діти отримували другий сніданок - сік.

У дошкільному навчальному закладі у наявності нормативні документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до управління освіти. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного навчального закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. Слід зазначити, що збір документів, які підтверджують приналежність дитини до певної пільгової категорії, за два тижні вересня здійснити не вдалося через небажання батьків надавати довідки з відділу соціального забезпечення за браком часу. Також відзначається відмова деяких матерів ставати на облік як одинока мати. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до пільгового контингенту, завірені керівником закладу.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей пільгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні вихователів та спеціалістів.

Вихователями груп та практичним психологом Гарькавець О.М. систематично надавалася консультативна допомога батькам дітей пільгових категорій на високому професійному рівні

Впродовж 2013 – 2014 навчального року педагогічний колектив продовжував роботу над вирішенням науково – методичної теми «Удосконалення організації навчально – виховного процесу на основі принципу гуманізації та особистісно орієнтованого підходу в розвитку, вихованні та навчанні підростаючої особистості». Зусиллями творчої групи, що складається з 5 педагогів: Коваленко О.В. – вихователь – методист, Плотникова К.В. – вихователь, Сельодкіна Л.М. – музичний керівник, Гарькавець О.М., - практичний психолог, Артюшенко А.В. - вихователь) розроблено: ігри спрямовані на фізичний розвиток дітей, розроблені заходи щодо покрашення стану здоров'я та фізичної підготовленості дітей.

Педагогічні працівники дошкільного закладу підвищували професійний рівень з метою створення оптимальних умов для розвитку особистості, підвищення результативності навчально – виховного процесу. Перевага надавалась активним формам науково – методичної роботи, а саме: семінарам – практикумам, діловим іграм та «круглим столам». Активну участь члени педагогічного колективу брали  в методичній роботі району, а саме:

 • у семінарі для керівників «Організація харчування в дошкільних закладах району»;
 • у методичному об’єднанні для музичних керівників «Художньо – естетичний розвиток засобами музичної діяльності»;
 • у педмайстерні «Зв’язне мовлення дошкільників».

З метою виконання основних завдань плану роботи закладу проводилася різноаспектна за змістом методична робота:

 • відкриті перегляди.
 • фізкультурно – оздоровча робота з дітьми (використання інноваційних технологій - вихователь старшої групи Плотнікова К.В.), участь  вихованців у районному конкурсі «Крок за кроком».
 • заняття з основи безпеки життєдіяльності «Небезпечні сірники» (вихователь середньої групи Черв’якова Н.О.);
 • участь вихованців старшої групи в районному конкурсі «Маленькі дослідники». В номінації «Маленькі математики» Андрійко Дмитро зайняв ІІІ – місце. 

Всі ці заходи дали можливість педагогам підвищити рівень професійної майстерності, але необхідно відзначити, що колективні перегляди проведено лише на 50% з причин хвороби вихователів.

Музичним керівником Сельодкіной Л.М. приділялась належна увага розвитку музичних здібностей дітей, вона заохочували дітей до театралізованої діяльності, розігрували знайомі сюжети літературних творів. Діти молодшої групи організовували виставу «Гуси-лебеді».  Діти старшої групи організовували лялькові вистави для малюків: «Ріпка», «Колобок», та казку драматизацію «Дюймовочка», Лілія Миколаївна виховувала у дітей інтерес до сприймання музичних творів, вчила співати та ритмічно рухатися.

Взаємозв’язок педагогів старших груп та вчителів початкових класів також здійснювався на інформаційному та діяльнісному рівнях (семінари – практикуми з обговоренням програм і планів навчально – виховної роботи, створення дидактичного матеріалу, взаємне консультування тощо).

Організація наступності у роботі дошкільного навчального закладу та школи допомогла дітям адаптуватися до шкільного навчання.

Значна увага приділялась педагогами розвитку творчих здібностей дітей. Були проведені виставки дитячого малюнку «Мій рідний край, моя земля», поробок із природного матеріалу «Фантазії природи», «Осінь золота», «Зимова казка», «Весну зустрічаємо».

З метою удосконалення процесу методичної роботи необхідно посилити індивідуальний підхід до педагогів, а також заохочувати до активної участі в проектуванні та аналізу. Аналізуючи роботу методичного кабінетну за звітний період можна відзначити, що робота методичного кабінету покращилась. Усі заплановані заходи щодо оснащення освітньо – виховного процесу виконано:

 • підібрана добірка конспектів занять з розвитку дошкільників за допомогою принципів ейдетики;
 • поповнено дидактичним матеріалом, методичною та художньою літературою блок з питань безпеки життєдіяльності дітей;
 • придбано розвивальний матеріал з сенсорного виховання для дітей раннього віку;
 • постійно використовуються педагогами передплатні видання з питань дошкільної освіти та новинки науково – методичної літератури.

Батьки задоволені роботою дошкільного навчального закладу, про це свідчать результати анкетування.

Але поряд з цим аналіз роботи виявив і ряд недоліків:

 • відсутня спільна діяльність дошкільного закладу і сім’ї з питань розвитку пізнавальних процесів;
 • деякі родини ігнорують відвідування заходів для психолого – педагогічної освіти батьків.

Актуальним питанням протягом року була проблема по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ. Так, протягом 2013-2014 навчального року на поповнення матеріально-технічної бази та покращення умов перебування дітей в дошкільному закладі було витрачено (до травня 2014 року) 31 тис. 675 грн.

Так, були виконані такі роботи:

- замір опору ізоляції електрообладнання та електромережі,

 • замінено сантехніку в групах № 1, 6;
 • зроблено капітальний ремонт групи № 2;
 • замінено 3 вікна в групах №1, 3,4;
 • пофарбовано, відремонтовано малі форми на території ДНЗ;
 • - здійснена промивка і опре совка системи опалення;
 • -здійснений покос трави на території та поза територією закладу;
 • проведено технічне обслуговування вогнегасників.

За батьківські кошти придбано:

 •  121 чохол для матраців;
 •  пилосос;
 • 3 дитячі альтанки.

Радою закладу велась необхідна документація щодо використання позабюджетних коштів.

       Крім цього, завдяки матеріальній підтримці батьків у нашому закладі підготовлена теплорамка для здачі, проведена підписка на періодичні видання, неодноразово здійснювався ремонт технологічного обладнання пральні та харчоблоку, систематично вивозилось листя, озеленення майданчиків, придбані миючі, дезінфікуючі засоби, медикаменти, канцтовари, безперебійно працювали  ксероксно-копіювальна техніка, принтери тощо.

         Від імені всього колективу закладу і наших вихованців виносимо велику подяку всім батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка і дбають про його покращення.

         Ми маємо надію, що подальша співпраця адміністрації закладу, педагогічного колективу та батьків буде давати вагомі та дієві результати, які будуть підтримувати або сприяти зростанню іміджу дошкільного закладу.

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально – технічного і навчально – матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання і оснащення:

 • педагогічного процесу;
 • усіх видів діяльності дітей та їхнього побуту;
 • фізкультурно - оздоровчої та медичної бази;

бази психолого – педагогічного супроводу розвитку дітей; умов праці робітників дошкільного навчального закл